Make your own free website on Tripod.com

SMK SARIBAS, DEBAK

Muka Hadapan
Pentadbiran
Kemasukan
P & P
Kurikulum
Kokurikulum
Kalendar Aktiviti
Lokasi
Links
Hubungi Kami

bnar.jpg
banner smksd

Selamat datang ke Laman Web kami,

Anda akan mengenali sekolah kami dengan lebih mendalam.Salam hormat dari semua warga sekolah. Terima kasih.

WAWASAN/MATLAMAT SEKOLAH

     Matlamat SMK Saribas adalah untuk membolehkan pelajar, guru, dan kakitangan sekolah menghayati dan mengamalkan semangat kesepunyaan dan kekitaan bagi mewujudkan budaya sekolah yang sentiasa memberi penekanan kepada kecemerlangan.
 

VISI

      Visi SMK Saribas adalah ke arah menjadikan sekolah ini sebagai sebuah sekolah penyayang, contoh dan terunggul di Malaysia dalam bidang akademik dan kokurikulum yang diperkaya dengan semangat kesepunyaan dan kekitaan.


MISI

      Misi SMK Saribas adalah berusaha untuk menyediakan pelbagai keperluan dan kemudahan sekolah yang mencukupi dan terkini bagi mewujudkan budaya kerja dan budaya belajar yang cemerlang untuk memenuhi suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Usaha yang berterusan ini bertujuan untuk melahirkan insan yang bersikap positif dan berilmu pengetahuan bagi meningkatkan lagi pencapaian sekolah dalam bidang akademik dan kokurikulum.

ptanda.jpg
papan tanda utama


SMK Saribas
95500 Debak
Bahagian Betong
SARAWAK

Kami mengalu-alukan sebarang komen untuk memperbaiki Laman Web ini.

Latest News: We just renovated our main lobby. Come by and see the changes.

Visi Cemerlang 2010